Mali ste autonehodu?

Čo robiť pri dopravnej nehode

Dopravné nehody sú bohužiaľ na dennom poriadku. Každý motorista sa pri vyjdení so svojím vozidlom na cestu môže stať ich účastníkom. Viete ako sa správne zachovať?

Čo robiť pri dopravnej nehode a bezprostredne po nej

K 3.12.2008 nadobudol účinnosť zákon č. 8/2009. Došlo k podstatným zmenám v súvislosti s ohlasovacou povinnosťou dopravných nehôd.

Čo je dopravná nehoda podľa zákona?

Dopravná nehoda je udalosť v prevádzke na pozemných komunikáciách, ktorá sa stala alebo bola začatá na pozemnej komunikácii a pri nej došlo k usmrteniu osoby alebo k škode na majetku v priamej súvislosti s prevádzkou vozidla v pohybe.

Ak ste účastníkom dopravnej nehody alebo jej svedkom:

 • zastavte vozidlo a vypnite motor vášho vozidla,
 • zaistite miesto nehody (trojuholník, reflexná vesta, výstražné svetla a pod.),
 • zaistite, v akom stave sú ostatní účastníci dopravnej nehody, a v prípade zranenia poskytnite prvú pomoc a zavolajte zložky Integrovaného záchranného systému,
 • v prípade, že sa stala dopravná nehoda na diaľnici, je nevyhnutné, aby jej účastníci bezodkladne opustili vozovku na jej pravú stranu až na bezpečné miesto za zvodidlá,
 • zdržte sa akéhokoľvek jednania, ktoré by mohlo ovplyvniť vyšetrenie dopravnej nehody Políciou SR (požívanie alkoholu, pohyb s vozidlami a pod.),
 • v prípade, že je nutné s autami pred príjazdom Polície SR manipulovať, napríklad z dôvodu obnovy prevádzky vozidiel MHD, vyznačte ich polohu na ceste,
 • je vhodné si celé miesto nehody odfotiť a snímky prípadne poskytnúť Polícii a poisťovni,
 • spoločne s ďalšími účastníkmi nehody, vrátane svedkov si vzájomne preukážte totožnosť a vymeňte si dôležité údaje o vozidlách,
 • pokiaľ vám druhý vodič nechce preukázať svoju totožnosť či údaje od svojho vozidla, porušuje tým zákon, zavolajte Políciu. Pred jej príjazdom na miesto si zapíšte aspoň registračnú značku druhého vozidla, podľa ktorej na internete zistíte, v ktorej poisťovni je vinník poistený.

Kedy musíte k dopravnej nehode volať Políciu Slovenskej republiky:

 • v prípade, že došlo pri dopravnej nehode k zraneniu alebo k usmrteniu osoby,
 • v prípade, že škoda dosiahne na niektorom z havarovaných vozidiel čiastku prevyšujúcu 4000 €  a to vrátane prepravovaných vecí (laický odhad škody),
 • dopravnou nehodou došlo k škode na majetku tretej osoby, napríklad poškodenie oplotenia nehnuteľnosti, dopravného značenia, zaparkovaných vozidiel a to v akejkoľvek výške – toto však neplatí, pokiaľ dôjde k škode na vozidle tretej osoby (leasingové spoločnosti, zamestnávateľ atď.), ak je vodič tohto vozidla účastníkom nehody,
 • v prípade, že došlo následkom autonehody k škode na životnom prostredí napríklad únikom prevádzkových kvapalín z vozidla.

Kedy nie je nutné na miesto autonehody volať Políciu Slovenskej republiky:

 • dopravná nehoda sa zaobišla bez zranení či usmrtenia osôb,
 • škoda na havarovaných vozidlách nedosahuje čiastku 4000 €,
 • nebol poškodený majetok tretej osoby – plot, dopravné značenie a pod.,
 • následkom autonehody nie je ohrozené životné prostredie – nedochádza k úniku prevádzkových kvapalín,
 • zákon platný od 3. 12. 2008 priamo účastníkom dopravnej nehody, ku ktorej nie je nutné volať Políciu SR, ukladá povinnosť spísať spoločný záznam o dopravnej nehode.