Poisťovne

Stále viac poisťovní zisťuje, že Repanet je to, čo potrebujú.

Jedná sa predovšetkým o veľké poisťovne s niekoľkoročnými skúsenosťami v oblasti poistenia havarijných škôd.

Stále viac zaznamenávame zo strán poisťovní zvýšené nároky na služby karosárenských a lakovacích centier.

Sieť Repanet napomáha poisťovniam k rozšíreniu ich reťazca o kvalifikované opravárenské centrá. Poisťovniam môžeme odporučiť k zaplneniu medzery na trhu našu sieť karosárenských a lakovacích centier so zjednotenou a vysokou úrovňou poskytovaných služieb.

Vieme, že naši členovia sú skúsení manažéri, ktorí sú schopní prevziať kontrolu nad svojimi obchodnými záležitosťami a ich budúcnosťou. V tomto smere pomáha sieť Repanet k ich zviditeľneniu a predstavuje svojich členov poisťovniam v Európe, bez toho aby akýmkoľvek spôsobom zasahovala do zjednávania dohôd a zmlúv.