Consulting služby

Hlavným cieľom siete Repanet je poskytovať marketingovú a konzultačnú podporu k zaisteniu všeobecného rastu svojich členov. Sústredíme sa na obojstrannú výmenu skúsenosti, predávanie informácií medzi členmi Repanet a profesionálnu konzultáciu s rešpektovanými odborníkmi.

Charakteristické znaky pre sieť Repanet sú:

Exkluzivita

 • Výlučne členovia siete Repanet naprieč Európou musia spĺňať prísne podmienky prijatia.
 • Exkluzivita v používaní Repanet loga, propagačných materiálov, poradenstva a ďalších služieb.
 • Exkluzívne služby akými sú semináre, školenia a stretnutia.

Zdieľanie záujmov

 • Výmena skúseností a obchodných vízií s rovnako zmýšľajúcimi kolegami.

Individuálne konzultácie

 • Individuálne analýzy a cielené konzultácie vždy na mieru danej karosárne.
 • Výhodný prístup k Standox consulting službám (zdarma / minimálne náklady) k tomu, aby mohli členovia rozvíjať pracovné postupy, vnútorný obchod a ďalšie aktivity spojené s ich podnikaním.

Služby

 • Podpora v budovaní a rozvoji obchodu v privátnej sfére.
 • Komplexný prehľad o potrebách, požiadavkách a cieľoch zainteresovaných členov a poskytnutí všetkej podpory k ich dosiahnutiu.
 • Odovzdanie kontaktov na najväčšie poisťovne, leasingové a fleetové spoločnosti alebo dílerov na regionálnej a celonárodnej úrovni.
 • Predstavenie siete Repanet významným národným a medzinárodným zákazníkom a partnerom.
 • Včleňovanie centier do aktivít medzinárodnej siete Repanet.
 • Rozvoj internetových stránok.

Standox partnerstvo

 • Využívame globálne kontakty na významné spoločnosti.
 • Využívame svoje niekoľkoročné skúsenosti a znalosti trhu k marketingovej a konzultačnej podpore nezávislých karosární a lakovní.

Repanet členovia si zachovávajú svoju nezávislosť. Sieť Repanet pod záštitou spoločnosti STANDOX nezasahuje do tvorby cien a zmluvných partnerov.